จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

ไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ไฟฉุกเฉิน,ป้ายทางหนีไฟ

Emergency Light,Exit Light

 

ยี่ห้อ MAX BRIGHT,SUNNY,DYNO

ป้าย สำหรับอาคาร หอพัก โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน

และสถานที่สาธารณะต่างๆ อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินต่างๆ


  • mixed+emer_clipped_rev_1.png
    ไฟฉุกเฉินมาตรฐาน มอก, ไฟฉุกเฉินหลอด LED, เครื่องสำรองไฟฟ้า, ไฟทางออก, Emergency Light LED, Central Battery, Central unit Emergency light, ไฟฉุกเฉินส่วนกลาง หรือไฟฉุกเฉินแบบรวมศูน...

  • mixed+exit_clipped_rev_1.png
    ป้ายทางออก มาตรฐาน มอก, ป้ายทางหนีไฟ, ป้ายไฟฉุกเฉิน, Exit Sign LED, Exit Light, Fire Exit ล้วนเป็นชื่อเรียกสำหรับป้ายทางออก ทางหนีภัย และปัจจุบันเป็นชนิดหลอดไฟ LED ที่มีขนาดเล็กก...
Visitors: 95,521