จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Win Win Universe Co.,Ltd.

<<<< CLICK HERE FOR DOWNLOAD

<<<< CLICK HERE FOR DOWNLOAD

 

      โคมไฟฟ้า หลอดประหยัดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

            ระบบไฟส่องสว่าง หลอดประหยัดไฟ LED และอื่น ๆ หลอดไฟไล่แมลง และหลอดไฟเฉพาะงานต่าง ๆ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน-ป้ายทางออก ทางหนีไฟ โคมไฟกันระเบิด อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้ากันระเบิดระบบสำรองไฟฟ้า UPS และเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบ Fire Alarm - Heat/Smoke Detector - Manual Station - Alarm Bell  Battery สำรองไฟฟ้า ระบบไฟ Solar cell รถไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายเรืองแสง ป้ายสะท้อนแสง ป้ายต่าง ๆ 

จำหน่ายไฟฟ้าแสงสว่าง/ ป้าย-ไฟฉุกเฉิน/ป้ายความปลอดภัย/ อุปกรณ์กันระเบิด

1.)PHILIPS / GATA และยี่ห้ออื่นๆ โคมไฟ-หลอดประหยัดไฟ LED LVD Induction Lamp หลอดไฟส่องสว่างทั่วไป หลอดไฟไล่แมลง และหลอดไฟเฉพาะงานต่างๆ

2.) BOSSTON อุปกรณ์กันระเบิด โคมไฟหลอด LED อุปกรณ์ระบบเตือนภัย อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย Hazardous location Zone1-Zone2 และพื้นที่โดยรอบ

3.) MAX Bright / SUNNY ไฟฉุกเฉิน-ป้ายทางออกทางหนีไฟ แนะนำการเลือกใช้และติดตั้งเครื่องเดี่ยว หรือ Central Battery และการดูแล บำรุงรักษาให้ใช้การได้ดี ตามกฎหมายกำหนด

4.) ป้ายความปลอดภัย-ป้ายบอกทาง-ป้ายจราจร แบบต่างๆ ป้ายสติคเกอร์สำหรับติดบนแผ่น             อลูมิเนียม-แผ่นอะคริลิค ป้ายติดตั้งนอกอาคารพร้อมขาตั้งและป้ายแบบอื่นๆ  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และระบบ Fire Alarm

5.) STAC ปั้มน้ำแบบต่างๆ  DELTA ชุดควบคุม Motor VFD  MEANWELL Power supply อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง

 

 

 

 

                   

 

 

 

Visitors: 184,209