จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Win Win Universe Co.,Ltd.

 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฉุกเฉิน/ป้ายไฟทางออก/โคมกันระเบิด

1.สำรวจ-ออกแบบ-ปรับปรุงโคมและหลอดไฟแสงสว่างของเดิม และติดตั้งใหม่ ให้ใช้งานได้ดี

   มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้เต็มกำลัง ประหยัดต้นทุน และลดการใช้พลังงาน

2.ปรับปรุง-เปลี่ยน ระบบไฟแสงสว่าง ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามลักษณะการใช้งาน ด้วยหลอดไฟ

   T5,หลอดประหยัดไฟ,หลอดประหยัดพลังงาน,หลอดไฟ LED,LVD INDUCTION LAMP และหลอดไฟ ประสิทธิภาพสูงอื่นๆ

3.วัด-ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังไฟฟ้า และระบบไฟแสงสว่าง ให้เพียงพอ และได้มาตราฐาน

4.ออกแบบติดตั้ง-ปรับปรุง ระบบไฟแสงสว่างไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT)

   Exit Light เพื่อความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน

5.โคมไฟกันระเบิด Explosion Proof Lighting + Accessory และอุปกรณ์

                   

 

 

 

 

Visitors: 66,580