จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Win Win Universe Co.,Ltd.

 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฉุกเฉิน/ป้ายไฟทางออก/โคมกันระเบิด

1.บริการสำรวจ-ออกแบบ-ปรับปรุงโคม(โมเดล) และหลอดไฟแสงสว่างของเดิม พร้อมติดตั้งใหม่ 

   ให้ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้งานได้เต็มกำลังกว่า ช่วยประหยัดต้นทุน และลดการใช้พลังงาน

2.ปรับปรุง-เปลี่ยน ระบบไฟส่องสว่าง ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามลักษณะการใช้งาน 

    ด้วยหลอดไฟ T5,หลอดประหยัดไฟ, หลอดประหยัดพลังงาน, หลอดไฟ LED,LVD INDUCTION LAMP และหลอดไฟ ประสิทธิภาพสูงอื่นๆเพื่อแสงสว่าง        คุณภาพ

3.วัด-ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังไฟฟ้า และระบบแสงสว่าง ให้เพียงพอ และได้มาตราฐาน

4.บริการออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) และไฟทางออก ป้ายไฟทางออก (Exit Light) 

   เพื่อความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน 

5.โคมไฟกันระเบิด Explosion Proof Lighting + Accessories และอุปกรณ์

 


                   


 

 

 

Visitors: 68,343