จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

About US

สถานที่ตั้ง เลขที่ 99/914 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ โทร. 02-755-7383, 02-754-8844 Hotline : 086-831-9339  Fax. 02-755-7384

 

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน ไลท์ติ้ง แอนด์ ซัพพลาย ได้ดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมุ่งพัฒนาและนำเสนอ ผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพไฟฟ้า ที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้ผลผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาอุปกรณ์-เครื่องจักรชำรุดเสียหายจากระบบไฟฟ้าดังต่อไปนี้

จำหน่าย และบริการ

  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  แนะนำเลือกใช้ งานโคมไฟ-หลอดไฟ LED หลอดประหยัดไฟฟ้าแบบอื่น ๆอย่างประหยัดมีประมิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน    
  • Voltage Stabilizer และ UPS ในระบบระบบสำรองและรักษาคุณภาพไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าไฟฟ้า  สำหรับอุปกรณ์-เครื่องจักรต่าง ๆ ในสำนักงาน โรงงานของท่าน       
  • Emergency Light- Exit Light ระบบจ่ายไฟแสงสว่างฉุกเฉิน-ป้ายทางออก-ทางหนีภัย   และป้ายความปลอดภัยแบบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในอาคาร โรงงาน และบริเวณที่มีความเสี่ยงภัย
  • Battery แห้ง Battery Deep Cycle สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสำรองไฟฟ้า  ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  รถก๊อฟ รถไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ   
  • Explosion Proof Equipment โคมไฟ และอุปกรณ์กันระเบิด Zone 1-2 สำหรับพื้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง   พื้นที่ไวไฟ มีละอองฝุ่น และไอระเหยสารเคมี พื้นที่จัดเก็บเคมีภัณฑ์และน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้น
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง งานอุตสาหกรรม อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในอาคาร โรงงานเช่น  Pressure gauge-ปั้มน้ำ-พัดลม-เครื่องมือช่าง-อุปกรณ์ไฟฟ้า-อุปกรณ์ควบคุม และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง
Visitors: 184,209