จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

T8 + E-ballast

Ballast Electronics  ลูกค้าควรเลือกบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ (PE) สูง 0.95 ขึ้นไป เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและมีสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่ำ และความร้อนน้อย

Visitors: 68,343