จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

เกจวัดแรงดัน Pressure Gauge

 


GS60 SERIES
All Stainless Steel Pressure Gauge 


GS100 SERIES
All Stainless Steel Pressure Gauge


DS1 SERIES
Direct Threaded Diaphragm Seal


DS3 SERIES
Sanitary Diaphragm Seal 
- Union Nut or Male ThreadeD


DS5 SERIES
Flanged End Flush Diaphragm SeaL


SG127 SERIES
Safety Pattern Case Pressure Gauge


DSH1 SERIES
High Static Differential Pressure Gauge 


PTG SERIES
Pressure-Temperature Gauge


TGS SERIES
All Stainless Steel Test Gauge - ECD


DS2 SERIES
Sanitary Diaphragm Seal 
- Clamping Fastening 


DF SERIES
Threaded Flush Diaphragm Seal


DF6 SERIES
Flanged End Diaphragm Seal 

 

Visitors: 149,339