จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-754-8844 

การติดตั้ง โคมไฟกันระเบิด

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การติดตั้ง โคมไฟกันระเบิด 

รูปโคมไฟกันระเบิด

FNR Sr.

 

 

รูปโคมไฟกันระเบิด

DRTS Sr.

รูปการติดตั้งแบบเดินท่อ Conduit ห้อยแขวนเพดาน

 
 

รูปการติดตั้งแบบเดินท่อ Conduit ยึดติดเพดาน

 

 

รูปแบบงานติดตั้ง โคมไฟ Ex. ด้วยการเดินท่อร้อยสาย

 

 

 รูปการติดตั้ง เดินท่อ ร้อยสาย และติดสวิทช์ไฟ

 

รูปการติดตั้ง ต่อสายไฟ

1.เมื่อติดตั้งเดินท่อร้อยสายและยึดแขวนโคมไฟเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดฝาช่องต่อสายไฟด้านแป้นขาจับที่มีช่องต่อท่อร้อยสายไฟ และร้อยสายไฟ ลงมายังช่องต่อสาย ทำการต่อสายไฟ L-N และ G เข้ากับสายไฟของโคม ตามที่มาร์คสายไว้ หลังจากนั้นปิดฝาช่องต่อสายไฟกลับคืนเหมือนเดิม และขันปิดฝาช่อง Service ทุกจุดให้แน่นสนิท 

 

การติดตั้งต่อสายไฟ ด้วยการเดินสายไฟภายในอาคาร

การติดตั้ง แบบเดินสายไฟภายในอาคาร

1.โดยใช้ Cable Gland ร่วมกับสายไฟแบบ NYY เดินสายไฟเข้า Cable Gland ผ่านข้อต่อแป้นขาจับและท่อร้อยสายไฟไปยัง จุดต่อสายไฟ ทำการต่อเหมือนกับการเดินท่อ Conduit แล้วปิดฝาช่องต่อสายไฟกลับคืนเหมือนเดิม และขันปิดฝาจุดให้แน่นสนิท

 

 

2.การติดตั้งร่วมกับ EYS, EYK ติดตั้งติดกับแป้นขาโคมไฟ และเปิดฝาเติม Sealing Compound ให้เต็ม เพื่อตัดแยกส่วนอุปกรณ์แต่ละจุด

 

การตรวจเช็ค เปลี่ยนหลอดไฟ

การถอด-ใส่ เปลี่ยนหลอดไฟ ให้ปิดสวิตช์ไฟก่อนการทำงาน

   

              1. หมุนเปิดฝาปิดหัวท้ายหลอดไฟออก                        2. คลายสกรูล๊อคขั้วหลอด

    

               3. ถอดขั้วหลอดที่เป็นขาสปริงออก                4. ดึงหลอดไฟออก ตามแนวยาวของโคม   

  5. ใส่หลอดไฟ LED 220VAC. หลอดใหม่เข้าไปแทนที่เดิม โดยหันให้ทิศทางแสงออกด้านหน้า หลอดไฟจะถูกบังคับให้อยู่ในราง ค่อยๆดันหลอดไปจนสุด ให้เข้าช่องรางบังคับ ขาหลอดไฟจะเข้าไปตรงกับขั้วรับหลอดฝั่งตรงข้าม ใส่ขั้วหลอดขาสปริงกลับเข้าที่เดิม ปิดฝาหลอดไฟ แล้วทำการทดสอบเปิด-ปิดไฟ หลังจากทดสอบการทำงานแล้วให้หมุนปิดฝาทุกจุดให้แน่นสนิท

โดย Winwin Team 20/05/60

Visitors: 54,076