จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-754-8844 

การติดตั้ง โคมไฟกันระเบิด

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การติดตั้ง โคมไฟกันระเบิด 

รูปโคมไฟกันระเบิด

FNR Sr.

 

 

รูปโคมไฟกันระเบิด

DRTS Sr.

รูปการติดตั้งแบบเดินท่อ Conduit ห้อยแขวนเพดาน

 
 

รูปการติดตั้งแบบเดินท่อ Conduit ยึดติดเพดาน

 

 

รูปแบบงานติดตั้ง โคมไฟ Ex. ด้วยการเดินท่อร้อยสาย

 

 

 รูปการติดตั้ง เดินท่อ ร้อยสาย และติดสวิทช์ไฟ

 

โดย Winwin Team 20/05/60

Visitors: 57,313