จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

การเลือกซื้อและใช้งานเครื่องไฟฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกซื้อและใช้งานเครื่องไฟฉุกเฉิน

Emergency Light แบบ Complete set หรือเรียกเป็นทางการว่า โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จSelf-Contained Emergency Lightingในปัจจุบันควรเลือกแบบหลอดไฟ LED เท่านั้น เพราะกินไฟน้อย ให้ความสว่างสูง สำรองไฟได้นาน มีขนาดเล็กกะทัดรัด ทนทานกว่า และราคาก็ถูกกว่าแบบหลอด Halogen

     ก่อนอื่นต้องพิจารณาแยกแยะว่าต้องการนำไปใช้กับพื้นที่ใด ต้องการความสว่างเป็นอย่างไร การสำรองไฟนานมากน้อยเท่าใด และความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน

         

     ความสว่างหลอดไฟ Spot Light LED มีขนาดตั้งแต่ 3, 6, 9 และ 12W มีทั้งแบบ 1 โคม และ 2 โคมคู่กัน ให้ความสว่างมากน้อยตามต้องการ ถ้าเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่นัก ก็ควรเลือกขนาด 3-9W ก็สามารถให้ความสว่างได้เพียงพอ หากเป็นพื้นที่กว้าง เช่น ห้องโถง, ทางเดิน, อาคารโรงงาน ก็ควรเลือกหลอดขนาด 9-12W จะให้ความสว่างได้ไกลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า ควรเลือกแบบโคมไฟคู่ จะกระจายแสงได้ดี และหันปรับทิศทางได้ตามต้องการ ราคาจะคุ้มค่ากว่าโคมเดี่ยว (วสท. 2004 กำหนดค่าความสว่างไว้ที่ตรงกลางทางหนีไฟไม่น้อยกว่า 1Lux )

     ระยะเวลาการสำรองไฟ ควรเลือกตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป หรือบางพื้นที่ ต้องการสำรองไฟนานขึ้น ก็เลือก 3-4 ชั่วโมง ตามความต้องการ (กฎกระทรวงและวสท. 2004 กำหนดการสำรองไฟไว้ไม่น้อยกว่า 1.5-2ชม.) การทดสอบการทำงานของเครื่องทุก ๆ  3เดือน ให้เครื่องจ่ายไฟนาน 30นาที และรายปีจะต้องจ่ายไฟ 1ชม. หลังจากเครื่องจ่ายไฟแล้ว จะต้องประจุไฟแบตเตอรี่ได้เต็มภายใน 24 ชั่วโมง

     

 

     ตัวเครื่องและการทำงาน ต้องมีไฟแสดงการทำงานสภาวะปกติ และหากเครื่องเกิดมีปัญหาจะต้องมีไฟเตือนให้เห็น มีสวิตช์ทดสอบการทำงานของเครื่อง บางรุ่นมีฟังก์ชั่นพิเศษเพิ่มความสะดวกเช่นมี Remote ทดสอบการทำงานของเครื่อง มีระบบ Automatic Test ทดสอบตัวเองและคายประจุแบตเตอรี่ทุก ๆ 30วัน ทำให้เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานและยืดอายุ Battery

      อายุการใช้งาน โดยปกติของแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5ปี ส่วน Battery จะมีอายุใช้งานโดยประมาณ 3ปี ดังนั้นควรมีการทดสอบการใช้งานและเปลี่ยนเมื่อหมดอายุการใช้งาน 

     เครื่องไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปต้องผ่านการทดสอบ และได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 จึงจะสามารถวางขายในบ้านเราได้ตามกฎหมาย ส่วนด้านคุณลักษณะของเครื่องไฟฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ จะต้องได้รับมาตรฐาน มอก.1102-2538 จึงจะทำให้เรามีความมั่นใจในการเลือกใช้งานมากยิ่งขึ้น

Visitors: 113,902