จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า Stainless steel

Close Couple pump (Stainless steel) ปั๊มน้ำพร้อม Motor ประกอบสำเร็จ

CX , CXB , JX , CRX , NFX2(A) series

 

STAC Pump CX series Centrifugal pump Single impeller ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว พร้อม TEFC Motor สำหรับน้ำดี งานระบบระบายน้ำ ระบบล้างทำความสะอาด Air condition และน้ำหมุนเวียนทั่วใป ตัวปั๊ม และ Impeller ทำด้วย AISI 304  

STAC Pump Model : CX-50, CX-80(A), CX-100, CX-120(A), CX-200(A), CX-250 

 

 

 

STAC Pump CXB series Centrifugal pump Twin impeller ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ พร้อม TEFC Motor สำหรับน้ำดี งานระบบระบายน้ำ ระบบล้างทำความสะอาด Air condition และน้ำหมุนเวียนทั่วใป ตัวปั๊ม และ Impeller ทำด้วย AISI 304

STAC Pump Model : CBX-100, CBX-120, CBX-150(A), CBX-200(A), CBX-300(A), CBX-400(A), CBX-550

 

STAC Pump JX series Self-priming pump ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ พร้อม TEFC Motor สำหรับน้ำดี งานระบบระบายน้ำ ระบบล้างทำความสะอาด Air condition และน้ำหมุนเวียนทั่วใป ตัวปั๊ม และ Impeller ทำด้วย AISI 304  

STAC Pump Model : CBX-100, CBX-120, CBX-150(A), CBX-200(A), CBX-300(A), CBX-400(A), CBX-550

 

 

STAC Pump CRX series Centrifugal pump Open impeller ปั๊มหอยโข่งใบพัดเปิดพร้อม TEFC Motor สำหรับน้ำที่มีเศษชิ้นส่วนเจือปนเล็กน้อย เช่นเศษพืชผัก-เนื้อ-ชิ้นส่วนต่างๆ งานระบบระบายน้ำ-ล้างทำความสะอาด และอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวปั๊ม และ Impeller ทำด้วย AISI 304  

STAC Pump Model ; CRX-150, CRX-200, CRX-300, CRX-400

 

STAC Pump NFX 2 (A) End suction Centrifugal pump ปั๊มหอยโข่ง มาตรฐาน EN733 (DIN 24255) พร้อม TEFC Motor สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบายน้ำ ระบบล้างทำความสะอาด และน้ำหมุนเวียนทั่วใป ตัวปั๊ม และ Impeller ทำด้วย AISI 304  

STAC Pump Model ; NXF2(A)-32/150-550(A), 40/200-1000(A), 50/400-1500(A), 65/550-3000(A)

Visitors: 152,149