จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

อุปกรณ์ ข้อต่อ สำหรับติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

อุปกรณ์ ข้อต่อ สำหรับติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

Explosion proof for IEC.60079-0/1 Standard Zone 1 and Zone 2

1. Sealing Fittings กันระเบิด EY series ติดตั้งร่วมกับ Sealing compound และ Sealing Fiber เพื่อปิดผนึกแยกส่วนอุปกรณ์และท่อร้อยสายไฟ

EY Sealing ติดตั้งแนวตั้ง         EYK แนวนอน            EYD แนวตั้งมีรูDrain          EYL งอ 90องศา


2. Sealing Compound และ Sealing Fiber กันระเบิด ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ EY เพื่อปิดผนึกแยกส่วนอุปกรณ์และท่อร้อยสายไฟ

Sealing Compound คอมปาวด์             Sealing Fiber ไฟเบอร์


3Elbow Unions กันระเบิด EUNL series ข้อต่อ-ข้องอ สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว


4Unions กันระเบิด EUN series ข้อต่อประกับท่อ สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 4 นิ้ว


5. Nipple กันระเบิด ENP series ข้อต่อเกลียวนอกสองด้าน สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว


6. Plug อุดกันระเบิด DSP series ปลั๊กอุดปลายท่อ เกลียวนอก สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว


7. Cable glands กันระเบิด ALL series เคเบิลแกลนIP65 (Non-Armored) สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 1/2 นิ้ว


8. Cable glands กันระเบิด ALF series เคเบิลแกลนIP65 (Non-Armored) สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 นิ้ว


9. Cable glands กันระเบิด ALL3 series เคเบิลแกลนIP66 (Non-Armored) เกลียว 2ด้าน M+F สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 1/2 นิ้ว


10. Cable glands กันระเบิด ALG series เคเบิลแกลนIP66 (Armored) สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 1/2 นิ้ว


11Conduit Outlet Bodies Rectangular Boxes LB กันระเบิด ISB series ข้อต่อ LB สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 4 นิ้ว

ISB-L                                          ISB-R                                 ISBB

ISB-C 2ทาง                                  ISB-T 3ทาง                           ISB-X 4ทาง


12. Conduit Outlet Bodies RB Round Boxes กันระเบิด ERB series IP65 ข้อต่อตลับแยกสาย สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว

 

RBB2ทางออกหลัง          RBC2ทางตรง                  RBL2ทาง L

 

 RBT 3ทาง                          RBX4ทาง


13. Conduit Outlet Bodies ERB Round Boxes กันระเบิด ERB series IP67 ข้อต่อตลับแยกสาย สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 1 1/2 นิ้ว

                    ERBC2ทางตรง                          ERBC2ทาง L                 ERBT 3ทาง                      ERBX4ทาง


14. Flexible Couplings กันระเบิด ECUN series IP66 ท่ออ่อนและข้อต่อประกับ (Union) สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 4 นิ้ว ท่ออ่อนยาว 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 ซม.


15. Connector Reducer กันระเบิด ERD ERDS series สำหรับติดตั้งท่อ Conduit ½ - 4 นิ้ว

      Connector Enlargers and Plug กันระเบิด EED ETP series สำหรับติดตั้งท่อ Conduit ½ - 4 นิ้ว

                               ERD                                           ERDS                                     EED                        ETP


16. Monitor Boxes กันระเบิด DJM series สำหรับติดตั้ง Temperature Controllers และ Controller อื่นๆ


17. Junction Box กันระเบิด JBR886 series สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า


18. Junction Boxes กันระเบิด B6103 series สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า


19. Junction Boxes กันระเบิด JBB series IP65-IP66สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า

 


20. Junction Boxes กันระเบิด JBE series IP54-IP66สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า

 

Visitors: 139,470