จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

ทำไมถึงควรเลือกใช้ “ป้ายเรืองแสงในอาคาร”

ทำไมถึงควรเลือกใช้ “ป้ายเรืองแสงในอาคาร”

 

 

ป้ายเรืองแสงเหมาะสมกับงานใช้ภายในอาคาร อุโมงค์ รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบิน เป็นอย่างมาก เมื่อหากมีเหตุฉุกเฉิน กรณีที่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลักดับหรือหยุดการทำงาน ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถสังเกตเห็นข้อความ หรือสัญลักษณ์เพื่ออำนวยสะดวก และความปลอดภัยต่อตนเอง และทรัพย์สินได้ อาทิเช่น ป้ายทางออก ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น 
 

ดังนั้นผลิตภัณฑ์เรืองแสงที่ดีควรมีคุณภาพการเรืองแสงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริงและเรืองแสงได้สว่างเพียงพอในยามคับขันสามารถเปล่งแสงออกมาในที่มืดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้งานสารเรืองแสงมีข้อดีดังนี้

  •  การใช้สารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เนื่องจากสารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งผลิตภัณฑ์สารเรืองแสงจึงทำได้ง่ายสะดวก
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างใช้งาน มีเพียงค่าใช้จ่ายตอนติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น
  • ลดค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ค่าซอมแซมหลอดไฟ หรือค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็นต้น

 

นอกจากนี้เหล่าป้ายเซฟตี้เรืองแสง ป้ายทางออกเรืองแสง ป้ายทางหนีไฟเรืองแสง ป้ายเตือนเรืองแสง ป้ายด้านความปลอดภัยเรืองแสง ป้ายบอกทาง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรพลาด

 

 

 

ป้ายเรืองแสงเหมาะสมกับงานใช้ภายในอาคาร อุโมงค์ รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบิน เป็นอย่างมาก เมื่อหากมีเหตุฉุกเฉิน กรณีที่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลักดับหรือหยุดการทำงาน ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถสังเกตเห็นข้อความ หรือสัญลักษณ์เพื่ออำนวยสะดวก และความปลอดภัยต่อตนเอง และทรัพย์สินได้ อาทิเช่น ป้ายทางออก ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น 
 

ดังนั้นผลิตภัณฑ์เรืองแสงที่ดีควรมีคุณภาพการเรืองแสงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริงและเรืองแสงได้สว่างเพียงพอในยามคับขันสามารถเปล่งแสงออกมาในที่มืดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้งานสารเรืองแสงมีข้อดีดังนี้

  •  การใช้สารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เนื่องจากสารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งผลิตภัณฑ์สารเรืองแสงจึงทำได้ง่ายสะดวก
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างใช้งาน มีเพียงค่าใช้จ่ายตอนติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น
  • ลดค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ค่าซอมแซมหลอดไฟ หรือค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็นต้น

 

 

 

นอกจากนี้เหล่าป้ายเซฟตี้เรืองแสง ป้ายทางออกเรืองแสง ป้ายทางหนีไฟเรืองแสง ป้ายเตือนเรืองแสง ป้ายด้านความปลอดภัยเรืองแสง ป้ายบอกทาง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรพลาด

 

Visitors: 139,474