จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-754-8844 

พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Power System)

Solar Power System Renewable Energy ระบบพลังงานทดแทน โดย Solar Cell นำพลังงานจากแสงแดด จากธรรมชาติ แปรรูปมาเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆมากมายให้ก่อเกิดประโยชน์


  • TRAFFIC.png
    Solar Traffic Light ไฟสัญญาณจราจร กระพริบให้สัญญาณ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งกับเสาเหล็ก หรือฐานตั้ง
Visitors: 59,875