จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power System

Solar Power System Renewable Energy ระบบพลังงานทดแทน โดย Solar Cell นำพลังงานจากแสงแดด จากธรรมชาติ แปรรูปมาเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆมากมายให้ก่อเกิดประโยชน์


  • light70win.png
    Solar Traffic Light ไฟสัญญาณจราจร กระพริบให้สัญญาณ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งกับเสาเหล็ก หรือฐานตั้ง
Visitors: 196,617