จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

โคมไฟกระพริบจราจร (Traffic Light)

Solar Traffic Light  

ไฟสัญญาณจราจร กระพริบให้สัญญาณ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งกับเสาเหล็ก หรือฐานตั้ง

 

 

Visitors: 139,468