จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

โคมไฟสนามหลอด LED (Pole Top LED Lamp)

โคมไฟสนาม LED (Pole Top LED) จากโรงงานมาตราฐาน  มีขนาดตั้งแต่ 70 ถึง 400W ระดับการป้องกัน IP 55 ขั้ว E27

 

 

 

Visitors: 149,339