จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Sunny Emergency Light Central Unit

Sunny Emergency Light Control Unit และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด New หลอดไฟ LED Remote Lamp เปลี่ยนแทน Halogen เดิม เพื่อลดการใช้พลังงงาน สามารถเพิ่มหลอดไฟ LED ได้ถึง 4-6 เท่า

 

 

 

 

 

 


*คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

CCU Series for Remote lamp 12V

Model

POWER

Battery

Back up

Dimension (mm.)

Weight

(Wattage)

Capacity

(Hours)

L

W

H

(kgs.)

CCU 12-30

30

12V-7AH.

2

290

80

160

5.6

CCU 12-50

50

12V-12AH.

290

110

160

7.3

CCU 12-60

60

12V-15AH.

340

100

220

12.7

CCU 12-80

80

12V-18AH.

340

100

220

13.5

CCU 12-110

110

12V-12AH.x2

340

160

235

18.05

CCU 12-120

120

12V-26AH.

340

160

235

19.6

CCU 12-180

180

12V-40AH.

400

200

250

30

CCU 12-250

250

12V-26AH.x2

2

500

200

250

41.7

CCU 12-300

300

12V-65AH.

500

200

250

45

CCU 12-350

350

12V-40AH.x2

500

250

300

50

CCU 12-470

470

12V-100AH.

500

250

300

70

CCU 12-550

550

12V-120AH.

2

500

300

600

80

CCU 12-620

620

12V-65AH.x2

650

400

750

87.8

CCU 12-720

720

12V-150AH.

650

400

750

90

CCU 12-850

850

12V-200AH.

650

400

750

100

CCU 12-1000

1000

12V-200AH.

650

400

750

100

CCU 12-1100

1100

12V-120AH.x2

650

350

950

110

CCU 12-1400

1400

12V-150AH.x2

650

350

1250

129.2

CCU 12-1900

1900

12V-200AH.x2

650

350

1250

166.4

CCU Series for Remote lamp 24V

Model

POWER

Battery

Back up

Dimension (mm.)

Weight

(Wattage)

Capacity

(Hours)

L

W

H

(kgs.)

CCU 24-170

170

12V-18AH.x2

2

400

200

250

26.6

CCU 24-220

220

12V-12AH.x4

500

200

250

37.9

CCU 24-240

240

12V-26AH.x2

500

200

250

41

CCU 24-360

360

12V-40AH.x2

500

250

300

56

CCU 24-500

500

12V-55AH.x2

2

500

300

600

55.8

CCU 24-600

600

12V-18AH.x7

450

300

950

60

CCU 24-700

700

12V-18AH.x8

450

300

950

80

CCU 24-950

950

12V-18AH.x9

550

300

950

120

CCU 24-1100

1100

12V-18AH.x10

600

300

950

134

CCU 24-1200

1200

12V-18AH.x11

650

400

1050

135.6

CCU 24-1440

1440

12V-18AH.x12

650

400

1250

140

CCU 24-1700

1700

12V-18AH.x13

650

400

1250

181.4

CCU 24-1900

1900

12V-18AH.x14

650

400

1250

187.4

CCU 24-2200

2200

12V-18AH.x15

650

400

1250

197.2 
 
 
 
 
*คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

INVERTER SERIES

Model

POWER

Battery

Back up

Dimension (mm.)

Weight

(Wattage)

Capacity

(Hours)

L

W

H

(kgs.)

INV 220-200

200

12V-26AH.x2

2

440

230

660

40

INV 220-300

300

12V-33AH.x4

440

230

660

44.1

INV 220-400

400

12V-55AH.x2

570

250

740

69

INV 220-500

500

12V-65AH.x2

570

250

740

80.6

INV 220-700

700

12V-40AH.x4

2

600

300

1130

91

INV 220-1000

1000

12V-120AH.x2

600

300

1130

106.1

INV 220-1200

1200

12V-150AH.x2

600

300

1130

138.4

INV 220-1500

1500

12V-200AH.x2

600

600

1130

175.6

INV 220-2000

2000

12V-120AH.x4

600

600

1130

214.6

INV 220-2500

2500

12V-150AH.x4

600

600

1130

232.8

INV 220-3000

3000

12V-200AH.x4

700

600

1500

292.8

INV 220-3500

3500

12V-200AH.x4

700

600

1500

301.8

INV 220-4000

4000

12V-120AH.x8

700

600

1500

350

INV 220-4500

4500

12V-150AH.x8

700

600

1500

432

INV 220-5000

5000

12V-200AH.x8

700

600

1500

550

Visitors: 94,193