จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Exit Sign

     ป้ายทางออก มาตรฐาน มอก, ป้ายทางหนีไฟ, ป้ายไฟฉุกเฉิน, Exit Sign LED, Exit Light, Fire Exit ล้วนเป็นชื่อเรียกสำหรับป้ายทางออก ทางหนีภัย และปัจจุบันเป็นชนิดหลอดไฟ LED ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ให้ความสว่างสูง กินไฟน้อย หลอด LED ไม่ร้อน ใช้งานได้ยาวนาน ติดตั้งใช้งาน ตามอาคาร ตึกสูง อพาร์ทเม้น โรงงาน และอาคารทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร ได้มองเห็นเส้นทางอพยพหนีภัยได้สะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉิน


  • mb+exit_clipped_rev_1.png
    MAX BRIGHT EXIT LIGHT ป้ายทางออก /ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางหนีไฟ เพื่อส่องสว่างให้ความปลอดภัยสำหรับ อาคาร, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงมหรสพ, โรงงาน, และอาคารทั่วไป หลอดไฟเป็นหลอด LED...

  • original-1359554684753_clipped_rev_1.png
    SUNNY EXIT LIGHT ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน แบบมีเเบตเตอรี่ในตัว หลอดไฟ LED ให้ความสว่างชัดเจน ประหยัดไฟ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีแบบติดข้างผนังและแขวนเพดาน และป้ายสะท้อนแสงทางหนี...

  • exit+dyno_clipped_rev_1.png
    Dyno Exit Lightป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน Dyno เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด High Power / High Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข...
Visitors: 95,521