จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

MAX BRIGHT EXIT LIGHT

 

MAX BRIGHT EXIT LIGHT ป้ายทางออก / ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางหนีไฟ เพื่อส่องสว่างให้ความปลอดภัยสำหรับ อาคาร, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงมหรสพ, โรงงาน, และอาคารทั่วไป

หลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ความสว่างสูงประหยัดไฟ ใช้งานทนทาน ราคาประหยัด เป็นแบตเตอรี่แห้งที่มีขนาดเล็ก

สำรองไฟได้นานขึ้น ช่วยลดมลภาวะสินค้าได้มาตรฐาน วสท. มอก. และ ISO

 

Visitors: 77,122